کتاب کارآفريني سازماني با تاکيد بر بخش دولتي
وضعیت   : موجود

قیمت:   160000 ریال
سال انتشار :

کتاب «کارآفرینی سازمانی با تاکید بر بخش دولتی» توسط دکتر مهدی یزدانشناس استاديار گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) تأليف گرديد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد