انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س)

تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
نویسنده: فریبرز صفری
تعداد صفحه: 414
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سیده فاطمه فقیهی
تعداد صفحه: 255
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: ادوین یاکوب نی سن، محمد طالاری، محسن آرمان
تعداد صفحه: 218
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: سید حسام الدین لسانی، حسن صیادی
تعداد صفحه: 469

پر فروش ترین ها

کاربرد نظریه ی رشد مسیر شغلی در مشاوره
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: ریچارد اس. شارف، مرضیه مکلیها
تعداد صفحه: 875
رشد مسیر شغلی و نظریه سیستم ها ( پیوند نظریه و عمل)
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: وندی پاتن، ماری مک ماهان، مرضیه مکلیها
تعداد صفحه: 458
12 ساعت تا ازدواجی با شکوه (راهنمای گام به گام ساختن عشقی با دوام)
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: هوارد مارکمن و همکاران، الهام فتحی، ابوالفضل ...
تعداد صفحه: 309
نظریه های مشاوره مسیر شغلی پست مدرن
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: مرضیه ملکیها، محمد رضا عابدی
تعداد صفحه: 376